Misja i etyka

AAP Advance Assistance in Poland

W celu pełnienia swojej misji firma AAP współpracuje z trzema rodzajami podmiotów oraz celowo nie współpracuje z krajowymi podmiotami prywatnymi

Towarzystwa ubezpieczeniowe, polskie i zagraniczne

Usługi świadczone odpłatnie zakładom ubezpieczeniowym, zarówno z kraju, jak i z zagranicy, polegają na doradztwie przy likwidacji szkód komunikacyjnych oraz repatriacji pojazdów pokradzieżowych.

Policja, prokuratura, straż graniczna, urzędy celne

Usługi dla instytucji państwowych polegają na doradztwie w zakresie dokumentacji zagranicznej pojazdów oraz ułatwianiu wymiany informacji z zagranicą poprzez sieć kontaktów AAP.

Firmy leasingowe, polskie i zagraniczne

Służymy pomocą firmom leasingowym polskim i zagranicznym w zakresie repatriacji pojazdów oraz wszelkiej pomocy w razie problemów z pojazdem poza granicami kraju. Pomoc ta dotyczy również klientów firm leasingowym.

Brak świadczenia usług dla prywatnych podmiotów krajowych

AAP nie świadczy żadnych usług dla polskich podmiotów prywatnych innych niż towarzystwa ubezpieczeniowe i firmy leasingowe. Jest to związane ze szczególnym charakterem działalności firmy, z poufnością informacji, jakimi dysponuje i przede wszystkim z pielęgnacją misji i reputacji firmy AAP.